Алтер Консулт ООД
Ние ви улесняваме в намирането на решения, които подпомагат
вашия успех и водят до удовлетворяване на клиентите, с които работите.

 

Алтер Консулт предоставя
обучителни и консултантски услуги
в сферата на развитието на организациите
и техния човешки ресурс, управлението на
проекти и обслужването на клиенти.

Алтер Консулт е първата фирма в България,
която предлага обучения и консултации
в сферата на уврежданията -
предоставяне на услуги и включване на
хора със специфични потребности.

Промяната е развитие!