Алтер Консулт ООД
Ние ви улесняваме в намирането на решения, които подпомагат
вашия успех и водят до удовлетворяване на клиентите, с които работите.
начало
за нас
Ние сме консултанти с дългогодишна практика и богат опит, в сферата на организационното консултиране и предоставянето на обучителни услуги. 

Алтер Консулт работи с мрежа от професионалисти, с доказан практически опит в областта на човешките ресурси, организационното развитие, кариерното консултиране, професионалното обучение и развитие.  

Като консултанти на свободна практика сме работили за Британски съвет - България, Българската търговско промишлена палата, Висше училище по финанси и застраховане – София, Фонд Спасете децата – Обединеното кралство, КЕЪР България, Институт Отворено общество – София, Фондация за реформа в местното самоуправление, Фондация Работилница за граждански инициативи, както и за над 70 неправителствени организации на територията на цялата страна.

Създаването на Алтер Консулт е естествено продължение на нашия опит като консултанти на свободна практика за различни международни и национални организации.
Промяната е развитие!

Алтер Консулт
всичи тапети »