Алтер Консулт ООД
Ние ви улесняваме в намирането на решения, които подпомагат
вашия успех и водят до удовлетворяване на клиентите, с които работите.
начало
услуги други услуги
Медиация – при разрешаване на спорове и конфликти

Проучване на потребностите от обучение и развитие на служители на организацията

Проучване на потребностите на клиентите на организацията

Фасилитиране на групови събития на организацията

Разработване на обучителни пакети, материали и игри по заявка на клиента


Медиация – при разрешаване на спорове и конфликти
Посредничество при преговори за извънсъдебно разрешаване на спорове и конфликти. Подпомагане на страните по спора да достигнат до взаимноприемливо решение. Извършва се от сертифицирани и опитни медиатори.


Проучване на потребностите от обучение и развитие на служители на организацията
Диагностика във връзка с разработването и приложението на консултантски и обучителни проекти - интервюта, фокус групи, анкети и тестове.


Проучване на потребностите на клиентите на организацията
Изследване и анализ на потребностите на клиентите на организацията. Изследване на мотивацията и нагласите на клиентите. Изработване на стратегия за задържане на съществуващите и привличане на нови клиенти.


Фасилитиране на групови събития на организацията
Конференции, семинари, работни срещи, дискусии и др.


Разработване на обучителни пакети, материали и игри по заявка на клиента
  • Разработване на нови обучителни пакети по теми, които са специфични за организацията-заявител. Съвместно с ваш експерт в областта, се разработва обучителен пакет, който включва наръчник за водещия на обучението и наръчник за участниците.
  • Подобряване на съществуващи обучения, които са с недостатъчна или липсваща документация. Услугата включва: ревизиране, подобряване и документиране на обучителния пакет, както и разработване на нови материали, интерактивни упражнения, симулации и игри за постигане на обучителните цели.
  • Разработване и/или адаптиране на обучителни техники – казуси, симулации, презентации, игри и др.
  • Единственият човек, който подхожда към мен разумно, е моят шивач – той всеки път, когато отида при него, ми взема мярка наново. Останалите подхождат към мен със старите си мерки и очакват, че аз ще се вместя в тях.

    Джордж Бърнард Шоу
    всичи тапети »