Алтер Консулт ООД
Ние ви улесняваме в намирането на решения, които подпомагат
вашия успех и водят до удовлетворяване на клиентите, с които работите.
начало
услуги обучения
Алтер Консулт предлага обучения, насочени към развитието на организацията и нейния човешки ресурс, управлението на проекти в нестопанския сектор, както и уникалните за България обучения в сферата на уврежданията, насочени към организациите, които предлагат услуги и искат да повишат качеството на обслужване на клиенти със специфични потребности.

Нашият подход се основава на съвременните концепции за научаване при възрастните. Обучителните дейности са с практическа насоченост. Използваме голямо разнообразие от интерактивни обучителни техники – групови дискусии, работа в малки групи, ролеви игри, работа по казус и други.

Обученията на Алтер Консулт, като форма на провеждане са вътрешноорганизационни и отворени.

Области и теми на обученията, които предлагаме:
  • Развитие на организацията и на нейния човешки ресурс
  • Уникални за страната обучения в сферата на уврежданията насочени към организации, които предлагат услуги и искат да повишат качеството на обслужване на клиенти със специфични потребности
  • Управление на проекти в нестопанския сектор

    Предстоящи отворени обучения 2007

  • Ако искаш резултати за година, посей семена. Ако искаш резултати за 10 години, посади дърво. Ако искаш резултати за цял живот, развивай хората.

    Хун Шунг Цу

    всичи тапети »