Алтер Консулт ООД
Ние ви улесняваме в намирането на решения, които подпомагат
вашия успех и водят до удовлетворяване на клиентите, с които работите.
начало
услуги обучения Уникални за страната обучения в сферата на уврежданията
Уникални за страната обучения в сферата на уврежданията насочени към организации, които предлагат услуги и искат да повишат качеството на обслужване на клиенти със специфични потребности*
 • Обслужване на клиенти със специфични потребности
 • Обучителни стратегии и методи за работа с ученици и студенти с увреждания
 • Осигуряване на равнопоставеност на работното място: как да включим в екипа човек с увреждане
 • Разработване и адаптиране на обучителни програми и материали: какво трябва да знаем, когато в групата участва човек с увреждане
 • Организиране на събития и предоставяне на информация, достъпни за всички
 • Етикет при общуване с хора с увреждания

 • _____________________________________
  *клиенти със специфични потребности – клиенти с увреждания (зрителни, физически, слухови и др.), възрастни хора и др.

  Какво да очаквате от участието си в обученията на Алтер Консулт? Мнения от участници в наши обучения
  Направи така, че твоят продукт да е по-достъпен за клиента, отколкото продуктът на конкуренцията... за да не откриеш някой ден, че твоите клиенти купуват от тях, не от теб.

  Марк Кубан, Милиардер и предприемач в сферата на интернет услугите
  всичи тапети »