Алтер Консулт ООД
Ние ви улесняваме в намирането на решения, които подпомагат
вашия успех и водят до удовлетворяване на клиентите, с които работите.
начало
услуги консултации
Нашите консултанти улесняват организациите при намирането на решения в следните области:

Развитието на организацията и нейния човешки ресурс

Укрепване на капацитета на българските нестопански организации

Консултации в сферата на уврежданията


Развитието на организацията и нейния човешки ресурс:
 • Консултации за повишаване на организационна ефективност и подобряване на резултатите: анализ и подобряване на организационната структура; сформиране, управление и сработване на екипи; управление на вътрешноорганизационната комуникация, управление на потока на информация и документооборота
 • Консултиране и фасилитиране на процеси на вземане на решения в организацията
 • Разработване и внедряване на организационни стратегии за подобряване на качеството на обслужване на клиенти
 • Консултиране и подготовка на презентации

  Укрепване на капацитета на българските нестопански организации
  насочени към управлението на организации и проекти в нестопанския сектор:
 • Разработване на проекти
 • Управление на проекти
 • Екип на проекта
 • Мониторинг и оценка
 • Застъпнически кампании
 • Набиране на средства по проекти

  Консултации в сферата на уврежданията
  насочени към организациите, които предлагат услуги и искат да повишат качеството на обслужване на клиенти със специфични потребности:
 • Разработване и внедряване на организационни стратегии за работа с клиенти с увреждания и възрастни хора
 • Разработване и внедряване на организационни стратегии за осигуряване на равнопоставеност на работното място
 • Разработване на стратегии и техники за работа с ученици и студенти с увреждания
 • Подготовка, организиране и провеждане на събития на организацията: какво трябва да знаем, когато в наше събитие участва човек с увреждане
 • Разработване и внедряване на организационни стратегии насочени към предоставяне на услуги на хора със специфични потребности
 • Кой път да поема от тук? - попита Алиса.
  Зависи къде искаш да стигнеш - отговори Усмихващият се котарак.

  Луис Карол "Алиса в страната на чудесата"
  всичи тапети »