Алтер Консулт ООД
Ние ви улесняваме в намирането на решения, които подпомагат
вашия успех и водят до удовлетворяване на клиентите, с които работите.
Обучение “Добре дошли на всички – предоставяне на качествени услуги за клиенти с увреждания”, клиент Британски съвет, България, 17-18 юли 2006