Алтер Консулт ООД
Ние ви улесняваме в намирането на решения, които подпомагат
вашия успех и водят до удовлетворяване на клиентите, с които работите.
Втора национална среща на НПО обучители и консултанти, организирана от ФРГИ, 21-22 юни 2004