Алтер Консулт ООД
Ние ви улесняваме в намирането на решения, които подпомагат
вашия успех и водят до удовлетворяване на клиентите, с които работите.
Oбучение за обучители "Стратегии и техники за работа с ученици с увреждания", клиент Спасете децата - Обединено кралство, 8-9 декември 2006