Алтер Консулт ООД
Ние ви улесняваме в намирането на решения, които подпомагат
вашия успех и водят до удовлетворяване на клиентите, с които работите.
начало
новини
23.02.09
Специализирано обучение за работа с хора с увреждания

Алтер Консулт предлага ново обучение на тема "Обслужване на клиенти с увреждания", разработено да подпомогне държавната администрация при повишаване качеството на обслужване на клиентите с увреждания. Обучението е с практическа насоченост и съобразено с промените в Наредбата за административното обслужване (приета с ПМС № 246 от 13.09.2006 г. Обн. ДВ. бр.78 от 26 септември 2006г., изм. ДВ. бр.47 от 20 май 2008г. ), Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация (приет с Постановление № 126 на МС от 11.6.2004 г., обн. в ДВ бр. 53 от 22.6.2004 г.), както и с европейските стандарти за достъпност на публичните услуги.

Обучение се адаптира съобразно индивидуалните потребности на клиента, след договаряне на конкретните цели, желания резултат, както и обхвата и съдържанието на програмата на обучението.

Ако желаете да получите допълнителна информация за обучението, можете да се свържете с нас на ел. поща a.yanina@alterconsult.bg или мобилен телефон 0888 774718.

 

Когато едно нещо се случи един път, не е задължително да се повтори, но случи ли се два пъти, то със сигурност ще има и трети път.

Паулу Коелю "Алхимикът"

всичи тапети »